Tăng thêm chuyến tuyến Gò Công – TPHCM – Bình Dương – Bù Đăng

Tăng thêm chuyến tuyến Gò Công – TPHCM – Bình Dương – Bù Đăng. Theo đó, số lượng chuyến từ Gò Công (Tiền Giang) đi Bù Đăng (Bình Phước) và chiều ngược lại sẽ tăng từ 15 chuyến/tháng lên 01 chuyến/ngày 2 chiều.

Như vậy Xe khách Anh Danh sẽ chạy tuyến Tiền Giang đi Bình Phước mỗi ngày 01 chuyến.

Thời gian dự định bắt đầu khai thác: 12/06/2017

Thông tin tuyến theo văn bản 26/TB-SGTVT ngày 25/05/2017 của Sở GTVT tỉnh Bình Phước.

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ” Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về  tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ”, Sở GTVT tỉnh Bình Phước công bố về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định:

Tên tuyến: Tiền Giang đi Bình Phước và ngược lại.

Cự ly tuyến: 296 km

Mã số tuyến: 6393.2715.A

Đơn vị khai thác: HTX vận tải thủy bộ Toàn Thắng (Nhà xe ANH DANH).

Bến Tiền Giang: Gò Công.

ben xe go cong

Bến xe Gò Công

Bến Bình Phước: CN Bến xe Bù Đăng (Chợ Bù Đăng).

ben xe cho bu dang

Chợ Bù Đăng…

Vui lòng liên hệ nhà xe: 0913 72 1375 hoặc xem lịch trình và giờ khởi hành mỗi ngày.