Tag: Trang co Bu Lach

Trảng cỏ Bù Lạch – Bù Đăng Bình Phước

Trảng cỏ Bù Lạch (Bù Đăng) là sản phẩm tuyệt mỹ của tạo hóa nằm giữa chốn thâm sơn cùng cốc bao gồm 20 trảng cỏ lớn nhỏ kết dính với nhau như một bức tranh khảm ngọc. Là một cụm gần 20 trảng cỏ lớn nhỏ khác nhau với diện tích khoảng 500 ha […]

Call Now Button